11 Kasım 2014 Salı

difüze


Direniş kendinin içinden kendini çıkarmakla, içinde bulunulan durumdan sıyrılmakla gerçekleşir. Direniş, sıkışılan durumlarda bedensel atılım gerçekleştirmektir. Tüm karşıt güçler, doğalarının aynılığı sebebiyle manevra ile bünye tarafından kendileştirilir. Güç, sağaltılır.

Direniş yoğunlaşmış güce karşılık yoğunlaşmış güç uygulamak değildir. Çünkü güç yoğunlaştıkça katılaşır. Direniş, boşluk yaratıp karşıt dışsal gücün boşluğu doldurmasını sağlayarak, onu çevreleyerek, dönüştürüp bünyeye katarak gerçekleşir. Bu esnada bünye de değişecektir. Bu direniş ne uzlaşmacı, ne çatışmacı ne de pasiftir.
Bu bir hareketli- yaratıcı direniştir.